Badania rynku pracy

W ofercie prezentowanej przez naszą firmę znajdują się m.in. badania rynku pracy

W ramach tych badań realizujemy usługi w obszarach:

  • przedsiębiorczości
  • edukacji
  • kształcenia zawodowego
  • bezrobocia

Wyznaczenie precyzyjnych założeń jest podstawowym elementem realizacji badania rynku pracy. Takie działanie pozwala na ustalenie kryteriów realizacji projektu, takich jak obszarów objętych badaniem i ich zakres tematyczny.

W ramach badań rynku pracy w obszarze bezrobocia najczęściej poruszana jest tematyka: podziału osób bezrobotnych ze względu płeć, wiek, wykształcenie czy status społeczny. Profil posiadanych kwalifikacji lub chęć ich zdobycia. Dotychczasowa historia zawodowa z uwzględnieniem przyczyn i skuktów utraty pracy. Określanie rzeczywistej stopy bezrobocia i wielkości tzw. szarej strefy, wraz z prognozowaniem zmian w tym temacie.