Elektroniczna Dokumentacja Medyczna i e-Recepty – dlaczego mam wdrażać elektroniczny system?

Wprowadzanie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Początki koniecznego wprowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej są związane z rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. o rodzajach, zakresie i wzorach dokumentacji medycznej, a także sposobach jej przetwarzania. Sama definicja Elektronicznej Dokumentacji Medycznej jest wskazana przez ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna i wszelkie elementy z nią związane mają na celu pełną cyfryzację systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Kwestią kilku lat jest objęcie całej dokumentacji medycznej pacjentów przez systemy elektroniczne.
 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w praktyce lekarskiej

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna nie ominie żadnej praktyki lekarskiej, ani też placówki świadczącej na rzecz ochrony zdrowia. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna zostaje wprowadzona w sposób obligatoryjny w zakresie wystawiania istotnych dokumentów jak: zwolnienia lekarskie czy też recepty i skierowania. Jeśli chodzi o pierwszy z wymienionych dokumentów, e-Recepty wchodzą w życie z dniem 08.01.2020 r. Do tego czasu lekarze mają możliwość przygotować się i dostosować swoją placówkę do wystawiania elektronicznych dokumentów. Papierowa dokumentacja nie będzie funkcjonować w obiegu. Jest to wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla lekarzy, pacjentów i placówek medycznych, które w ten sposób będą mogły wypracować:

  • system informowania o pacjencie,
  • szybciej przesyłać informacje do specjalistów na temat jego stanu zdrowia,
  • zapobiegać sytuacjom zagrażającym jego zdrowiu i życiu.

 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna dla bezpieczeństwa i wygody pacjentów i lekarzy

Zwiększony system kontroli i zabezpieczeń nad wystawianymi dokumentami medycznymi sprawia, że będzie można zniwelować np.:

  • fałszywą dokumentację medyczną,
  • błędnie wystawione recepty – dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu można zmniejszyć ryzyko błędu,
  • zły odczyt recept przez farmaceutów.

Bezpieczna Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w gabinetach i placówkach medycznych to 100% zgodność z najnowszymi rozporządzeniami np.: RODO, niedostępność kartotek dla osób nieupoważnionych, szyfrowanie danych w systemie chmurowym (cloud computing), indywidulane hasła dostępu dla lekarzy, pielęgniarek, głównego administratora, rejestratorów/ek i  innych osób pracujących w gabinecie lub placówce medycznej, a przede wszystkim brak konieczności przetrzymywania papierowej dokumentacji w zabezpieczonych szafkach.
 

Odpowiednia Elektroniczna Dokumentacja Medyczna dla praktyki lekarskiej, czyli Medfile® każdego dnia

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w placówce lub gabinecie funkcjonuje za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Warto zapoznać się z funkcjonalnością systemu Medfile®. Program powstał we współpracy lekarzy i specjalistów z branży IT, spełnia wymogi prawne i oczekiwania najbardziej wymagających specjalistów ze względu na możliwość skonstruowania własnej – indywidualnej karty wizyty lekarskiej pacjenta (ze wszystkimi dodatkowymi elementami jak: tabele, wykresy, grafiki, pola tekstowe, podpowiedzi kodów ICD 9/10 oraz ICF dla fizjoterapeutów), jak również moduły bazy leków, magazyn, wysyłkę SMS do pacjenta i wiele innych.
 

Wprowadź Elektroniczną Dokumentację Medyczną do swojej placówki

Szybkie wdrożenie systemu w placówce medycznej umożliwia specjaliście zapoznanie się z pełną funkcjonalnością Elektronicznej Dokumentacji Medycznej jeszcze przed jej pełnym obligatoryjnym wprowadzeniem. Zapraszamy do testowania Medfile® EDM i korzystania z wszystkich jego możliwości usprawniających pracę z codzienną dokumentacją medyczną.