Badania fokusowe – zrealizuj kreatywny pomysł

Badania fokusowe są użyteczną metodą, dzięki której można uzyskać szczegółowe informacje na temat osobistych i grupowych odczu-zrealizuj-kreatywny-pomyslć, spostrzeżeń i opinii, a także w ramach badań dotyczących działań biznesowych:

  • badać złożone zachowania konsumentów,
  • dowiedzieć się, jakie różne grupy mają opinie na dany temat i zbadać, co weryfikuje te opinie,
  • zidentyfikować zmiany w zachowaniach konsumenckich,
  • zbadać wykorzystanie, skuteczność i użyteczność poszczególnych produktów, usług i działań,
  • sugerować potencjalne rozwiązania zidentyfikowanych problemów,
  • dodać ludzki wymiar do bezosobowych danych statystycznych.

 
Zalety grup fokusowych

Główne zalety grup fokusowych, to możliwość zaoszczędzenia czasu w porównaniu z wywiadami indywidualnymi. Szeroki zakres informacji wydobywanych poprzez badania fokusowe daje sposobność do pozyskania

  • szczegółowych danych dotyczących preferencji zakupowych konsumentów,
  • wykreowania nowych pomysłów,
  • kontynuacji efektywnych działań oraz wdrożenia nowych rozwiązań,
  • dokładnych informacji dotyczących reakcji na przewidziane działania marketingowe (np. reakcji na nowe kampanie reklamowe).

Badania fokusowe prowadzone przez doświadczony zespół badaczy z agencji BioStat® są przygotowywane od etapu opracowania scenariusza badań i materiałów do przeprowadzenia  zogniskowanych wywiadów grupowych, aż po analizę zgromadzonego materiału i szczegółowy raport z badań.
 
Przykładowy cennik badań fokusowych, to:

400 zł – wynajem sali na przeprowadzenie pierwszego badania FGI (max 2h do 8 uczestników),

390zł – wynajem sali na przeprowadzenie drugiego badania FGI (max 2h, do 8 uczestników),

100 zł (netto) – Streaming,

Od 4 500 zł (netto) – przeprowadzenie wszechstronnego badania typu FGI,

Od 1 200 zł (netto) – przygotowanie raportu badawczego.
 

Badania agencji BioStat®

Agencja badawcza BioStat® funkcjonuje na polskim rynku już od 15 lat. Prowadzimy badania typu FGI dla różnych branż, m.in. dla rynku: medyczno-farmaceutycznego, FMCG, branży turystycznej. Nasi respondenci są dobierani do wywiadów z najwyższą starannością, aby w pełni zrealizować cele badawcze naszych klientów i pozyskać istotne dla ich rozwoju informacje.

 
Zapraszamy do kontaktu z agencją badawczą BioStat® i zapoznania się ze szczegółową ofertą przeprowadzenia wywiadów fokusowych przez naszych ekspertów!