Analizy statystyczne – dla kogo i dlaczego?

W jakich dziedzinach ?

Statystyka na wysokim poziomie analiz danych jest niezbędna w wielu dziedzinach nauki oraz potrzebna do wnioskowania na temat zjawisk życia codziennego społeczeństw i zjawisk gospodarczych. Najlepsze, sprawdzone metody statystyczne są wykorzystywane przez specjalistów do przeprowadzania badań w dziedzinie: medycyny, farmacji, wielu dziedzin biznesu oraz ekonomii i branży finansowo-kredytowej.

 

Wpływ na medycynę i farmację 

Niezrównany wpływ na rozwój medycyny i farmacji mają niekomercyjne jak i komercyjne badania kliniczne. Podczas tego typu badań gromadzi się rzetelne zbiory wielowymiarowych danych, które następnie zostają odpowiednio opracowane. Zarządzanie danymi, jeszcze przed etapem właściwych analiz, musi przebiec z użyciem odpowiednich narzędzi. Tego rodzaju narzędzia, jak system eCRF, pozwalają w odpowiedni sposób:

  • przeprowadzić walidację próby statystycznej,
  • wskazać potencjalne odchylenia od norm zawartych w formularzu badań,
  • kontrolować gromadzone informacje,
  • stworzyć dokładną, rozległą bazę danych w formie elektronicznej.

Dla badań klinicznych w fazach I-IV, badaniach dotyczących zjawisk epidemiologicznych, biorównoważności leków OTC, leków przepisywanych na receptę, a także oceny innowacji technicznych przeprowadza się wielopoziomowe analizy statystyczne:

  • Korelacje i regresje,
  • Kaplana-Meiera,
  • Typu opisowego,
  • Jedno- i wieloczynnikowe.

Badania statystyczne w medycynie prowadzą do rozwoju i realizacji projektów dotyczących wprowadzania nowych terapii. Dzięki wartościom liczbowym, wprowadzanym przez analizy statystyczne do badań o charakterze medycznym czy też farmaceutycznym można wnioskować na szeroko rozumianą populację. Wyniki badań przedstawiane w postaci opracowanych raportów, przejrzystych tabel i wykresów, pomagają przygotować naukowe opracowania do poczytnych pism naukowych obecnych na liście filadelfijskiej.

 

Specjaliści w dziedzinie statystyki 

Jedną z wiodących agencji badawczych wykonujących analizy statystyczne dla medycyny i farmacji, a także dla innych dziedzin nauki i biznesu jest BioStat®. Obecny na rynku od 15 lat. Doświadczenie zespołu specjalistów centrum statystyki BioStat®, biorących udział w setkach projektów badawczych sprawia, że to zespół ekspertów, któremu warto powierzyć najbardziej złożone zlecenie badawcze.

 

Sprawdź, jak zespół BioStat® zrealizuje część analiz statystycznych w Twoim projekcie badawczym i ciesz się sukcesem!