Pigułka antykoncepcyjna i tytoń: czy to dobra para?

Połączenie tytoniu i antykoncepcji hormonalnej, zwłaszcza po 35 roku życia, może być niebezpieczne. Wynika to z interakcji, jaka zachodzi między nikotyną a żeńskim hormonem płciowym – estrogenem, zawartym w tabletkach antykoncepcyjnych dwuskładnikowych.

Czy trzeba rzucić palenie, kiedy zażywa się tabletki antykoncepcyjne?

Z dymem powstającym podczas palenia papierosów do organizmu dostaje się około 4000 różnych, potencjalnie szkodliwych substancji. Antykoncepcja hormonalna powoduje uszkodzenie komórek śródbłonka, które wyściełają naczynia krwionośne od wewnątrz. Palenie papierosów ma wpływ na pracę serca i cały układ krążenia, zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zakrzepicy żylnej, co w konsekwencji może doprowadzić do zawału serca, udaru mózgu czy mikrozatorowości płucnej. Warto pamiętać, że ryzyko wymienionych schorzeń wzrasta proporcjonalnie do liczby wypalanych papierosów

Jeśli skończyłaś 35 lat, powinnaś rzucić palenie, skonsultować się z lekarzem ginekologiem, który pomoże ci wybrać odpowiednią metodę antykoncepcyjną.

Antykoncepcja dla palaczki 35+

Jednoskładnikowe środki hormonalne

Minipigułki to hormonalne środki antykoncepcyjne, tyle że zamiast dwóch składników (progestagenu i estrogenu) mają jeden składnik – progestagen. Jego działanie polega na zmianie konsystencji śluzu i utrudnianiu wnikania plemników do kobiecych dróg rodnych. Hormon ten może również hamować owulację.  Ze względu na brak estrogenów ryzyko wystąpienia skutków ubocznych jest znacznie niższe. Przyj­mu­je się je co­dzien­nie o tej sa­mej po­rze nie ro­biąc żad­nych przerw w ich sto­so­wa­niu. Wszyst­kie (28 sztuk) ma­ iden­tycz­ny skład. Ko­bie­ty przyj­mu­ją­ce pi­guł­ki jed­no­skład­ni­ko­we nie mo­gą się spo­dzie­wać re­gu­lar­nych, nor­mal­nych mie­sią­czek. Kr­wa­wie­nia mo­gą na­wet nie wy­stę­po­wać w ogó­le, al­bo wy­stę­pu­ją ja­ko nie­wiel­kie pla­mie­nia.

Wkładka wewnątrzmaciczna (spirala)

Ta metoda antykoncepcji, polecana jest palaczkom, które już rodziły i nie planują potomstwa w najbliższym czasie. Wiążę się to z rozwarciem szyjki macicy i możliwością uszkodzenia jej u kobiet, które nie mają jeszcze dzieci. Wkładki domaciczne, w zależności od rodzaju, są skuteczne przez okres 2-6 lat. Spirale dzieli się na hormonalne i niehormonalne (miedziane). Zmniejszają rozrost błony śluzowej macicy, co sprawia, że krwawienia menstruacyjne są mniej obfite i krótsze (trwają zwykle 1-2 dni); wkładki są stosowane nie tylko jako zabezpieczenie przed ciążą, ale również jako lek na uciążliwe, obfite miesiączki. Jest to wygodna metoda antykoncepcyjna dla aktywnych i zapominalskich kobiet, które nie muszą się codziennie myśleć o życiu pigułki.

Kolejna możliwość to zastrzyk antykoncepcyjny wykonuje się go raz na trzy miesiące, a jego działanie jest natychmiastowe. Zawiera progestagen, tj. octan medroksyprogesteronu o przedłużonym działaniu, który hamuje owulację oraz zagęszcza śluz wydzielany przez szyjkę macicy, w ten sposób uniemożliwiając zapłodnienie. Staje się zaporą bardzo trudną do przebycia dla plemników, które nie mogą dotrzeć do komórki jajowej. Co więcej, sprawia, że wyściółka macicy, czyli endometrium, jest cieńsza.  Działanie zastrzyku polega na wprowadzeniu organizmu kobiety w „farmakologiczny stan ciąży”, podczas którego nie występuje owulacja. Gdyby jednak mimo wszystko doszło do zapłodnienia, zarodek nie zagnieździ się w macicy. Ko­bie­ty rozpoczynające sto­so­wa­nie te­go ro­dza­ju an­ty­kon­cep­cji, pierw­szy za­strzyk po­win­ny przy­jąć w pierwszym lub dru­gim dniu kr­wa­wie­nia mie­siącz­ko­we go Ta metoda antykoncepcji fenomenalnie uwalnia kobietę od myślenia o zabezpieczeniu na 8 lub 12 tygodni.

Istnieje wiele możliwości zabezpieczeń niehormonalnych.  Gdy aktywność seksualna jest mała, wiele kobiet decyduje się na prezerwatywę, która nie tylko chroni przed ciążą, ale zabezpiecza, także przed chorobami, przenoszonymi drogą płciową. Popularne również są chemiczne środki, zawierające aktywne substancje plemnikobójcze, które uszkadzają plemniki, ograniczają ich żywotność sprawiając, że stają się niezdolne do przemieszczania. Jednak warto pamiętać, że metody te maja niską skuteczność ochrony przed nieplanowaną ciążą.

Antykoncepcja dla kobiet palących papierosy jest różnorodna, ważne by poinformować lekarza o fakcie palenia, ginekolog będzie mógł dopasować do stanu zdrowia bezpieczną metodę antykoncepcji.