Badania rynku tytoniowego w praktyce

Wyroby tytoniowe cieszą się w Polsce zdecydowanie mniejszą popularnością, niż jeszcze 10 lat temu (zmniejszenie rynku o około 10 proc.), przy czym dalej uzależnionych jest około 8 mln rodaków. Aby dokładniej poznać specyfikę tego segmentu przeprowadza się badania rynku tytoniowego. Jakie informacje można dzięki nim uzyskać?

Kto zleca badania rynku tytoniowego?

Pomioty zlecające przeprowadzanie tego typu analiz są różne. Mogą być to nie tylko producenci zainteresowani tendencjami panującymi w segmencie, ale również uczelnie wyższe czy jednostki rządowe.

Niezależnie od specyfiki podmiotów, badanie rynku tytoniowego dostarcza wielu kompleksowych informacji, o ile jest przeprowadzone zgodnie z metodologią.

Jakie są cele badań rynku tytoniowego?

Głównym celem jest poznanie tendencji oraz zmian zachodzących w tym segmencie. Od lat obserwuje się bowiem spadek zainteresowania tradycyjnymi papierosami, wzrasta zaś popularność choćby elektronicznych. Zainteresowanie tymi ostatnimi różni się jednak w zależności od grupy wiekowej, co także jest ważną informacją, przede wszystkim dla producentów tego typu produktów.

Popularność wśród konkretnych grup wiekowych będzie miała oczywiście wpływ na to, w jaki sposób będzie kreowany wizerunek przedsiębiorstwa, w tym takich aspektów jak nazwa produktów czy wygląd opakowań. Trzeba bowiem pamiętać, że możliwości promowania wyrobów tytoniowych są mocno ograniczone, dlatego firma nie może pomijać żadnego fragmentu działalności.

Jakie są potrzeby konsumentów?

Badania rynku tytoniowego, podobnie jak badania marketingowe, pozwalają też w przynajmniej w ogólnym stopniu sprawdzić, jakie potrzeby w zakresie poszczególnych produktów mają klienci przedsiębiorstwa i jak tym samym dostosować do nich produkty.

W przypadku wyrobów tytoniowych większość osób zdaje sobie sprawę, że są one szkodliwe dla zdrowia. W ostatnich latach pojawiają się więc produkty, które uchodzą za bezpieczniejsze, aniżeli zwykłe papierosy. Jednym z nich jest urządzenie do podgrzewania tytoniu, które według wielu badań jest zdecydowanie mniej szkodliwe od tradycyjnych odpowiedników.

Większość koncernów wciąż dąży jednak do opracowywania kolejnych rozwiązań w tym zakresie, aby sprostać wymaganiom stawianym przez rynek.

Jak przeprowadza się badania rynku tytoniowego?

Jedną z częściej stosowanych metod do realizacji badań rynku tytoniowego jest metoda CAWI, czyli ankiet rozsyłanych za pośrednictwem Internetu. Pozwala ona dotrzeć do dużej grupy osób i to w bardzo krótkim czasie, co jest jedną z jej największych zalet.

Często przy badaniach rynkowych wdrażają ją eksperci Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®, firma ta posiada bowiem własną platformę internetową do ich realizacji o nazwie Badanie-Opinii.pl. W jej bazie zarejestrowanych jest ponad 150 tys. osób, dzięki czemu firma zlecająca ma pewność, że ankieta trafi do odpowiedniej grupy.

Badania rynku tytoniowego są podstawą przede wszystkim dla firm z tej branży, pozwalają bowiem opracować odpowiednią strategię działania na tym jakże konkurencyjnym rynku, który dodatkowo wciąż ulega przemianom.