Jaki jest Twój produkt? Odpowiadają klienci…

Jedną z najlepszych form sprawdzenia, w jaki sposób produkt, usługa czy też cała marka funkcjonuje w świadomości konsumenta jest płatne badanie ankietowe. Pozornie, badanie, za które dodatkowo producent musi zapłacić wydaje się być mało opłacalne. Jednakże warto zwrócić uwagę na pewne zasady funkcjonowania społeczeństwa, jak „reguła wzajemności”, czy „społeczny dowód słuszności”. Dzięki nim, można z dużym prawdopodobieństwem prowadzić badania rzetelne, w oparciu o zapłatę osobom odpowiadającym na pytania. Wspomniane zasady zakładają psychospołeczną powinność udzielania odpowiedzi zgodnych z prawdą. Ponadto konsumenci częściej biorą udział w ankietach płatnych, gdyż muszą poświęcić im nieco czasu. Zapłata za badania ankietowe determinuje wiarygodność badań i zwiększa ich zasięg.

 

Odbiorcy, wypełniający ankiety są najczęściej konsumentami – byłymi, aktualnymi lub potencjalnymi klientami. Ich opinie są cenne dla rozwoju strategii marketingowych naszych produktów i usług. Chcemy wiedzieć, co jest ważne dla naszych klientów i co może spowodować, że zakupią nasz produkt bądź usługę. Bezpośrednia forma komunikowania na temat produktu, jaką jest wyrażanie opinii za pomocą internetowego badania ankietowego, daje możliwość twórcom produktu, zetknięcia się z opiniami na temat jego słabych i mocnych stron. To często jest niezauważalne przez pomysłodawców danej marki, ponieważ pochłonięci tworzeniem jednego produktu i jego pozytywami, mogą nie zauważać najprostszych błędów i niedogodności. Te chętnie wskażą konsumenci w badaniach, mając porównanie chociażby z innymi produktami.

 

Ważne jest, aby badania ankietowe – zarówno pytania, jak i opracowanie odpowiedzi, były przygotowywane przez najlepsze firmy mające duże doświadczenie w branży badania opinii. Dzięki współpracy pomiędzy firmą przygotowującą badanie, a producentem, mającym jasne i konkretne cele, można wytyczyć ścieżkę dynamicznego rozwoju rynkowego.

 

Portal, na który warto zwrócić uwagę, w przypadku płatnych badań ankietowych, to badanie-opinii.pl. Korzystając z usług specjalistów działających na tym portalu, można mieć pewność, że badania dotyczące produktu będą przygotowane i przeanalizowane z największą dokładnością.

 

Każde działanie mające na celu rozwój ponosi za sobą koszty. Jeśli zaufamy ekspertom zajmującym się badaniom opinii, to zyski wynikające z ekspansji rynkowej naszego produktu będą dużo większe, niż poniesione koszty. Warto iść do przodu i współpracować z najlepszymi.