Narzędzie skupione na wiarygodności danych

W odpowiedzi na pojawiające się wyzwania na rynku badawczym powstają narzędzia, które mają w pozytywny sposób wpłynąć na przebieg procesu badawczego. Możliwe jest to dzięki wprowadzeniu fachowych oprogramowań (system clinical trial software), które będą wpływać na przebieg przeprowadzanego procesu badawczego. Oprogramowanie takie zostało zastosowane w narzędziu, jakim jest eCRF.

System, który ma na uwadze efekty

Przywołane wyżej narzędzie jest elektroniczną wersją kart obserwacji klinicznej. Wykorzystuje się je w takich procesach badawczych jak: badania kliniczne, rejestry medyczne, a nawet badania obserwacyjne i naukowe. Z pewnością o system eCRF można powiedzieć, iż:

 • otwiera się na potrzeby rynku badawczego;
 • bierze pod uwagę badanych;
 • pozwala monitorować przebieg badania.

Nadto można zauważyć, że zastosowane oprogramowanie (system clinical trial software) stanowi podstawowy atut narzędzia i pozwala określać go jako najefektywniejsze dostępne narzędzie badawcze.

Badanie musi zostać właściwie przeprowadzone

W procesach badawczych bardzo ważne są takie etapy jak gromadzenie danych czy przeprowadzana analiza statystyczna. Stąd w kwestii gromadzenia danych eCRF skupia się na:

 • tworzeniu poprawnych baz danych;
 • właściwym przygotowaniu tychże baz do analizy statystycznej.

Przywołana już analiza zgodna jest ze standardami czasopism listy filadelfijskiej i zawiera w sobie takie działania jak:

 • raporty oraz analizy przejściowe;
 • raport końcowy z całości badania;
 • graficzna prezentacja wyników.

 Otworzyć się na nowe…

Najważniejszym punktem badania jest zdecydowanie się na przeprowadzenie procesu, co obejmuje ustalenie celu badania. Właściwie sformułowany cel daje szansę na efektywne przeprowadzenie procesu. Przy czym oprogramowanie (system clinical trial software) wzmacnia osiąganie zamierzonych celów. Ponadto narzędzie takie jak eCRF są po prostu:

 • alternatywą dla dotychczasowych narzędzi;
 • sposobem na ułatwienie przebiegu procesu;
 • nową formą zbierania i interpretowania danych.

Oprogramowanie, które daje możliwości

Biorąc pod uwagę wysoką funkcjonalność systemu można wykorzystywać go w najbardziej skomplikowanych procesach badawczych wymagających maksymalnego wysiłku. dzięki skutecznemu oprogramowaniu (system clinical trial software) narzędzie to nadaje się do prostych i krótkoterminowych procesów. Przywołane narzędzie sprawdza się we wszystkich tych procesach, gdzie ważna jest jakość oraz wiarygodność pozyskanych informacji.