Badania kliniczne

Firmy badawcze nieustannie rozszerzają swoją ofertę aby stać się konkurencyjnymi. Oprócz badań marketingowych, satysfakcji klienta lub pracownika, rynku i opinii, rynku pracy, aktualnie firmy badawcze przeprowadzają badania dla rynku medycznego i farmaceutycznego lub dla jednostek naukowych. Firmy farmaceutyczne przed wprowadzeniem nowego leku, urządzenia lub nowej metody terapii często zlecają przeprowadzenie tzw. badań klinicznych. Mają one na celu przede wszystkim pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wprowadzenia produktu na rynek. W przypadku kiedy wynik badania klinicznego jest negatywny, firma ma możliwość wprowadzenia modyfikacji zgodnie ze wskazaniami respondentów bądź też całkowicie wycofać produkt z produkcji nie podejmując ryzyka finansowego. Realizacja badania klinicznego polega na sprawdzeniu, jak lek lub urządzenie oddziałuje na pacjentów lub nawet ludzi zdrowych, czy nie wywołuje skutków ubocznych itp.

Prowadzenie badań obserwacyjnych

Firmy badawcze na zlecenie firm farmaceutycznych często przeprowadzają także badania produktu będącego już na rynku.  Badania te nazywane są obserwacyjnymi. Podobnie jak w przypadku badań klinicznych są realizowane na pacjentach, najczęściej w szpitalach lub innych placówkach medycznych. Celem tych badań jest przede wszystkim sprawdzenie, czy produkt zachowuje się tak samo jak w trakcie badań klinicznych, czy nie znaleziono nowych zastosowań produktu lub też jego mankamentów. Bada się czynniki ryzyka, rodzaje zdarzeń niepożądanych itp. Badania obserwacyjne są realizowane na nieco  mniejszej grupie respondentów aniżeli badania kliniczne. Są więc także tańsze.

Dobór zleceniobiorcy

Niezwykle ważny jest wybór firmy badawczej, która miałaby zrealizować badanie kliniczne lub obserwacyjne, ponieważ wyniki badań mają duży wpływ na dalsze decyzje podejmowane przez firmy farmaceutyczne i inne działające na rynku. W trakcie dokonywania wyboru firmy badawczej powinno się zwracać uwagę przede wszystkim na jej doświadczenie w branży oraz wykwalifikowanie kadry. Doświadczenie kadry IT jest szczególnie istotne, ponieważ dziś realizacja badań obserwacyjnych i klinicznych przebiega przy pomocy metod wspomaganych internetowo lub telefonicznie (CATI, CAWI). Rezygnuje się już z tradycyjnych, papierowych ankiet, które po pierwsze są droższe w realizacji, po drugie mniej sprawne niż te zamieszczane w Internecie. Przeważająca część firm badawczych korzysta z nowoczesnych metod gromadzenia danych, co ma dodatkowo wpływ na rzetelność informacji, ponieważ w dużym stopniu wykluczają wystąpienie błędu.