Email marketing

Proces email marketingu jest bardzo ważnym aspektem, będący swego rodzaju zwieńczeniem wdrażania nowych technologii w przedsiębiorstwach, bowiem zapewnia on możliwość skutecznego promowania nowych aspektów działalności przedsiębiorstwa, jak również ewidentnie przyczynia się do kreowania świadomości marki. Dlatego też, jako jeden z ostatnich etapów prowadzenia inwestycji, już po jej wdrożeniu i uruchomieniu produkcji, przeprowadzamy email marketing wraz z innymi działaniami takimi jak mailing do poszczególnych grup odbiorców usług i produktów, oraz ogólne kampanie reklamowe nowej oferty firmy.

Badania rynku

Jednym z podstawowych aspektów naszej działalności, podczas procesu doradztwa i consultingu, w czasie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach, jest staranne i skrupulatne przeprowadzenie badania rynku w danym sektorze, którego dotyczy działanie. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z wydatkowaniem pieniędzy na konkretne inwestycje, z góry precyzyjnie ustalić, w jaki sposób prezentuje się rynek w danym sektorze. Dzięki temu, że w pierwszej kolejności przeprowadzone będą staranne badania rynku, można pozyskać bardzo precyzyjne informacje na temat tego, w jaki sposób…