Nasze fokusownie

Pomieszczenie w którym przeprowadzane są badania fokusowe, czyli fokusownia, to jak wspomnieliśmy najważniejszy element, bowiem jego dobre przygotowanie zapewnia odpowiednie warunki do przeprowadzania tego rodzaju badań. Tylko bowiem w dobrych warunkach, można przeprowadzać badania fokusowe w wyniku których pozyskamy wartościowe informacje, na podstawie których w następnej kolejności będzie można opracować strategię wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach, oraz inwestowanie w nowe branże, sektory i działy rynku.

Badania fokusowe

Prace związane z wdrażaniem nowych produktów przez firmy, to także dość pokaźne inwestycje, bowiem przy tego typu działaniu, zawsze w pierwszej kolejności, należy zapewnić sobie możliwości technologiczne, do wydajnej produkcji, oraz umiejętnie przeprowadzić dystrybucje nowego produktu wraz z jego kampanią marketingową. Dlatego też, w naszej ofercie, proponujemy przeprowadzanie badań fokusowych, które zapewniają nam pozyskanie wiedzy na temat zachowania klienta, oraz motywów kierujących nim podczas wyboru danego produktu.

Mailing

Rozsyłanie mailingu, to jednak nie tylko ostateczne działanie związane z inwestycja w nową technologię, bowiem koniecznie należy tutaj proces ten systematycznie ponawiać, aby osiągnąć możliwie jak najlepsze efekty. Jak wskazuje praktycznie każde przeprowadzone przez nas badanie rynku, cały mailing wysłany jednorazowo, zapewnia skuteczność odbioru treści reklamowej, na poziomi zaledwie 50%, wobec czego, należy go ponawiać, najlepiej promując produkt dwufazowo, czyli w pierwszym mailingu zachęcić potencjalnego klienta, do wykonania akcji, która potwierdzi nam, iż dostał on informację oraz się z nią zaznajomił.

Email marketing

Proces email marketingu jest bardzo ważnym aspektem, będący swego rodzaju zwieńczeniem wdrażania nowych technologii w przedsiębiorstwach, bowiem zapewnia on możliwość skutecznego promowania nowych aspektów działalności przedsiębiorstwa, jak również ewidentnie przyczynia się do kreowania świadomości marki. Dlatego też, jako jeden z ostatnich etapów prowadzenia inwestycji, już po jej wdrożeniu i uruchomieniu produkcji, przeprowadzamy email marketing wraz z innymi działaniami takimi jak mailing do poszczególnych grup odbiorców usług i produktów, oraz ogólne kampanie reklamowe nowej oferty firmy.

Badania rynku

Jednym z podstawowych aspektów naszej działalności, podczas procesu doradztwa i consultingu, w czasie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach, jest staranne i skrupulatne przeprowadzenie badania rynku w danym sektorze, którego dotyczy działanie. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z wydatkowaniem pieniędzy na konkretne inwestycje, z góry precyzyjnie ustalić, w jaki sposób prezentuje się rynek w danym sektorze. Dzięki temu, że w pierwszej kolejności przeprowadzone będą staranne badania rynku, można pozyskać bardzo precyzyjne informacje na temat tego, w jaki sposób…