Badania fokusowe – zrealizuj kreatywny pomysł

Badania fokusowe są użyteczną metodą, dzięki której można uzyskać szczegółowe informacje na temat osobistych i grupowych odczu-zrealizuj-kreatywny-pomyslć, spostrzeżeń i opinii, a także w ramach badań dotyczących działań biznesowych: badać złożone zachowania konsumentów, dowiedzieć się, jakie różne grupy mają opinie na dany temat i zbadać, co weryfikuje te opinie, zidentyfikować zmiany w zachowaniach konsumenckich, zbadać wykorzystanie, skuteczność i użyteczność poszczególnych produktów, usług i działań, sugerować potencjalne rozwiązania zidentyfikowanych problemów, dodać ludzki wymiar do bezosobowych danych statystycznych.   Zalety grup fokusowych Główne zalety grup fokusowych, to możliwość…

Nasze fokusownie

Pomieszczenie w którym przeprowadzane są badania fokusowe, czyli fokusownia, to jak wspomnieliśmy najważniejszy element, bowiem jego dobre przygotowanie zapewnia odpowiednie warunki do przeprowadzania tego rodzaju badań. Tylko bowiem w dobrych warunkach, można przeprowadzać badania fokusowe w wyniku których pozyskamy wartościowe informacje, na podstawie których w następnej kolejności będzie można opracować strategię wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach, oraz inwestowanie w nowe branże, sektory i działy rynku.

Badania fokusowe

Prace związane z wdrażaniem nowych produktów przez firmy, to także dość pokaźne inwestycje, bowiem przy tego typu działaniu, zawsze w pierwszej kolejności, należy zapewnić sobie możliwości technologiczne, do wydajnej produkcji, oraz umiejętnie przeprowadzić dystrybucje nowego produktu wraz z jego kampanią marketingową. Dlatego też, w naszej ofercie, proponujemy przeprowadzanie badań fokusowych, które zapewniają nam pozyskanie wiedzy na temat zachowania klienta, oraz motywów kierujących nim podczas wyboru danego produktu.