Badania rynku pracy

W ofercie prezentowanej przez naszą firmę znajdują się m.in. badania rynku pracy W ramach tych badań realizujemy usługi w obszarach: przedsiębiorczości edukacji kształcenia zawodowego bezrobocia Wyznaczenie precyzyjnych założeń jest podstawowym elementem realizacji badania rynku pracy. Takie działanie pozwala na ustalenie kryteriów realizacji projektu, takich jak obszarów objętych badaniem i ich zakres tematyczny. W ramach badań rynku pracy w obszarze bezrobocia najczęściej poruszana jest tematyka: podziału osób bezrobotnych ze względu płeć, wiek, wykształcenie czy status społeczny. Profil posiadanych kwalifikacji lub chęć ich zdobycia. Dotychczasowa historia zawodowa…