Fenomenalni programiści

Informatyka to dziedzina dla ludzi pochłoniętych pasją. Jej adepci idealnie przystosowali się do łączenia pracy i hobby. W świecie wirtualnym znajdują jednocześnie pracę i rozrywkę, łącząc radość, jaką daje im nowatorskie połączenie, umożliwiające przełom w projekcie informatycznym z radością, jaką czerpią z internetowej rozrywki. Zdarza się, że z uporem poszukują rozwiązania jakiegoś problemu, ucząc się niezliczonej ilości kodów programowania, przeglądając dziesiątki stron i poradników, czy oglądając how-to na youtube.com. Szaleni pasjonaci, dla których nie ma granicy pomiędzy pracą a zabawą to naukowcy naszych czasów, którzy…

Pewność dzięki badaniom

Badania sondażowe są dla firmy tym, czym dla zdrowego człowieka profilaktyka. Oprócz tego, że warunkują zdrowy rozwój i szybkie reagowanie na zagrożenia, w coraz lepiej poinformowanym społeczeństwie stanowią modny wyznacznik statusu. Badania do niedawna były domeną naukowców, hermetycznie zamkniętych w uczelnianych katedrach, skąd żaden pomysł nie miał możliwości przeniknąć dalej. Dziś dzięki coraz chętniej podejmowanej współpracy technologie opracowywane na uczelniach usprawniają pracę firm. Dzięki możliwościom technologicznym badania opinii i wszelkiego rodzaju sondaże stały się dostępne dla każdego przedsiębiorstwa, w którym znajdzie się komputer z Internetem…