Jaki jest Twój produkt? Odpowiadają klienci…

Jedną z najlepszych form sprawdzenia, w jaki sposób produkt, usługa czy też cała marka funkcjonuje w świadomości konsumenta jest płatne badanie ankietowe. Pozornie, badanie, za które dodatkowo producent musi zapłacić wydaje się być mało opłacalne. Jednakże warto zwrócić uwagę na pewne zasady funkcjonowania społeczeństwa, jak „reguła wzajemności”, czy „społeczny dowód słuszności”. Dzięki nim, można z dużym prawdopodobieństwem prowadzić badania rzetelne, w oparciu o zapłatę osobom odpowiadającym na pytania. Wspomniane zasady zakładają psychospołeczną powinność udzielania odpowiedzi zgodnych z prawdą. Ponadto konsumenci częściej biorą udział w ankietach…

Przystępność badań – omnibus

Badania rynku stanowią ważną część procesu decyzyjnego w największych przedsiębiorstwach. Nie tylko dlatego, że je na to stać – lecz dlatego, że nie stać ich, żeby nie korzystać z mądrości badań, którym często zawdzięczają swą czołową pozycję. Podstawą oferty skierowanej do konsumentów najlepiej uczynić właśnie oczekiwania tej grupy. Nowoczesne metody socjologiczne pozwalają na zapoznanie się z opiniami klientów znacznie szybciej i taniej, niż do tej pory było to możliwe. W wydanym ponad 10 lat temu podręczniku badań rynku przeczytać można, że pojedynczy projekt kosztuje tyle…