Jakie korzyści może Ci zapewnić firma badawcza dzięki realizacji analizy rynku?

Twoja firma nie rozwija się tak szybko, jakbyś tego chciał? A może właśnie zmagasz się z kryzysem, którego przyczyn nie jesteś w stanie rozpoznać? Koniecznie rozważ zatem możliwość podjęcia współpracy z profesjonalną agencją badawczą. Wnioski z przeprowadzonej przez jej pracowników analizy rynku pomogą Ci wreszcie wkroczyć na właściwe tory. Nie pozwól sobie na to, aby to konkurencja dyktowała warunki.

Czym może się zająć agencja badawcza?

Podmioty funkcjonujące w branży badawczej zajmują się prowadzeniem projektów dotyczących takich kwestii jak między innymi:

- wizerunek i świadomość marki w grupach potencjalnych Klientów,

- analiza konkurencji,

- analiza trendów na rynku,

- opinie Klientów na temat marki oraz oferowanych produktów,

- opinie i sugestie odnośnie wyglądu opakowań,

- skuteczność reklamy.

Badania są przeprowadzane z wykorzystaniem szeregu różnorodnych metod i technik. Najczęściej ma miejsce realizacja badań ankietowych. Wiąże się to z faktem, że technika ta pozwala pozyskać cenne informacje w bardzo krótkim czasie i bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów finansowych.

Wyróżniamy następujące rodzaje badań ankietowych:

- CATI – indywidualne wywiady telefoniczne, podczas których ankieter wprowadza dane uzyskane od respondentów do elektronicznego systemu komputerowego,

- CAPI – wywiady prowadzone w terenie przy użyciu urządzenia mobilnego – najczęściej smartfona lub tableta. W tym przypadku przebieg badania wspiera dedykowana aplikacja mobilna;

- CAWI – badania ankietowe realizowane drogą elektroniczną. Do respondentów przesyłane są zaproszenia mailowe w formie linku URL. Po przejściu na stronę wymagane jest zalogowanie za pomocą unikalnego loginu i hasła lub jednorazowego kodu autoryzacyjnego. Wyniki badania są automatycznie zapisywane w bazie online;

- PAPI – tradycyjne ankiety papierowe. Badania mogą być realizowane zarówno w formie wywiadów terenowych, jak i ankiety audytoryjnej. Za wyborem tej metody przemawia błyskawiczny czas realizacji.

Badania jakościowe

Firma badawcza może również przeprowadzić dla Ciebie badania o charakterze jakościowym. Wówczas uzyskane dane są znacznie bardziej pogłębione i dotykają motywacji, wyznawanych wartości i potrzeb respondentów. Najczęściej wykorzystywanymi technikami badań jakościowych jest IDI (indywidualne wywiady pogłębione) oraz FGI (zogniskowane wywiady grupowe).

Podsumowanie

Podejmij więc współpracę z agencją badawczą. Dzięki badaniom i analizie rynku zdołasz rozpoznać aktualną sytuację w branży i wdrożyć działania, które pozwolą Ci uzyskać przewagę konkurencyjną. W konsekwencji zwiększysz skuteczność działań marketingowych oraz osiągane zyski ze sprzedaży.