Tajemniczy klient – rozwiązanie dla firm

Każda firma stara się prowadzić badania klientów. Jeśli jest to firma średnia bądź duża, zleca ich przeprowadzenie profesjonalnym agencjom badawczym. Jednak małe przedsiębiorstwa również je prowadzą, w ograniczonych środkami ramach. Najprostszym badaniem w ich przypadku jest pytanie klientów osobiście o stopień ich zadowolenia, czy pytanie z jakiego źródła dowiedzieli się o firmie. Jeśli od swoich znajomych, to oznacza właśnie zadowolonych klientów. W tym tekście skupimy się jednak na profesjonalnych badaniach marketingowych i badaniach rynku w postaci tajemniczego klienta. Jest to technika badawcza używana w przypadkach,…

Characteristics of market research in Poland

For FMCG (Fast Moving Consumer Goods) or CPG (Consumer Packaged Goods) industry it is very important to conduct market surveys Poland. In this industry is essential for companies to constantly upgrade their position, this includes social media activity, sales analysis, brand tracking, consumer panels, shopper data and many more. This industry includes such branches as: food stuff, soft drinks, alcohol, tobacco, paper products, electronics, detergents and others. With such giants as Coca-Cola, Pepsi, Kraft, Heinz, Nestle, Unilever, Procter & Gamble. It is worth annually billion…

Badania rynku pracy

W ofercie prezentowanej przez naszą firmę znajdują się m.in. badania rynku pracy W ramach tych badań realizujemy usługi w obszarach: przedsiębiorczości edukacji kształcenia zawodowego bezrobocia Wyznaczenie precyzyjnych założeń jest podstawowym elementem realizacji badania rynku pracy. Takie działanie pozwala na ustalenie kryteriów realizacji projektu, takich jak obszarów objętych badaniem i ich zakres tematyczny. W ramach badań rynku pracy w obszarze bezrobocia najczęściej poruszana jest tematyka: podziału osób bezrobotnych ze względu płeć, wiek, wykształcenie czy status społeczny. Profil posiadanych kwalifikacji lub chęć ich zdobycia. Dotychczasowa historia zawodowa…

Badania ankietowe pacjentów

Jeśli chodzi o przeprowadzanie badań satysfakcji klientów, może przeprowadzić je każda firma, nawet szpital, z tym że klientami w tym wypadku będą pacjenci. Aby szpital mógł odnieść sukces w branży medycznej i przy tym pozyskać nowych pacjentów i kontrahentów, ważne jest badanie opinii pacjentów szpitala. Zaleca się przeprowadzenie tych badań profesjonalnym firmom zewnętrznym, by otrzymane wyniki, jak i cały proces badawczy, był realizowany w rzetelny i obiektywny sposób.  Dzięki przeprowadzeniu badania satysfakcji pacjentów, szpital otrzymuje dane, które mogą posłużyć do zmiany standardów, działań, lecz także…

Lekarze, farmaceuci, pacjenci…

Produkty farmaceutyczne dzielą się najogólniej na dwie grupy – leki, których zakup możliwy jest jedynie z przepisu lekarza, oraz ogólnodostępne środki farmakologiczne. O ile w przypadku tych drugich największy wpływ na dokonanie transakcji mają farmaceuta i sam klient, o tyle w pierwszym wypadku decyzję w zasadzie podejmuje lekarz – zatem różni się także potencjalny target strategii marketingowej produktu. Dzięki wiedzy dotyczącej rynku oraz  potrzeb i przekonań właściwych grupom targetowym doświadczeni gracze rynkowi utrwalają wciąż swoją przewagę. Pozwala im na to nie tylko doświadczenie, ale i…