Korzyści prowadzenia badań klinicznych

Na czym polegają badania kliniczne i jakich korzyści dostarczają?

Kliniczne badania eksperymentalne, stały się obecnie powszechne na całym świecie. Coraz więcej pacjentów bierze w nich udział z jednej strony z uwagi na możliwe zyski finansowe, jeśli badania są płatne, a z drugiej – aby uzyskać szansę na nieprzetestowane jeszcze do końca, ale niezbędne leczenie w ciężkich przypadkach chorób.

Z tego też powodu firmy farmaceutyczne oraz ośrodki medyczne chętnie sięgają po to narzędzie oceny bezpieczeństwa oraz skuteczności zarówno w przypadku leków, jak i nowoczesnych metod terapii. Zawsze jednak badania kliniczne muszą być odpowiednio przygotowane, co jest podstawą możliwości prowadzenia ich na grupie pacjentów, a jednocześnie gwarancją ich obiektywizmu.

Korzyści dla pacjentów z badań klinicznych

Coraz większa rzesza pacjentów chce brać udział w badaniach, które dotyczą terapii i leków dla schorzeń trudnych w leczeniu. Dla wielu pacjentów jest to szansa na zyskanie dostępu do sposób leczenia, które mogą uratować im życie. Tego rodzaju analizy dla farmacji przeprowadza się ostatnio w Polsce głównie w kierunku chorób onkologicznych, gdzie nowe metody leczenia mogą być szansą dla pacjentów w poważnych stadiach chorób nowotworowych. Co więcej, dzięki udziałowi w klinicznych badaniach eksperymentalnych pacjenci często są lepiej traktowani przez lekarzy – poświęca się im więcej uwagi i czasu, bo trzeba dokładniej ocenić  wpływ leczenia na ich stan. To podnosi również zaufanie do terapii oraz sprawia, że chory ma nową nadzieję na uniknięcie rozwoju choroby.

Korzyści dla firm farmaceutycznych i ośrodków medycznych

Swoje korzyści odnoszą również rozmaite ośrodki medyczne prowadzące badania, jak również i firmy  farmaceutyczne, którym zależy na wprowadzeniu nowych leków. Rzetelnie przeprowadzone analizy dla farmacji to podstawa uznania kolejnych, ulepszonych – a więc bardziej skutecznych i bezpiecznych – leków, które można wprowadzić do obrotu. Takie badania zazwyczaj firmy zlecają zewnętrznym podmiotom, aby zyskać obiektywne wyniki, które również są zgodne z obowiązującym w danym kraju prawem.

Korzyści dla gospodarki

Nie należy zapominać, że korzyści z badań klinicznych to również te pozytywne skutki, które odczuwa się w obliczu całej gospodarki. Przemysł farmaceutyczny to tylko jedna gałąź gospodarki, która może korzystać z wprowadzenia nowych leków. Poza tym niezbędne dla nich są również nowe opakowania, reklamy, tłumaczenia ulotek oraz przygotowanie wszystkich materiałów marketingowych i prasowych. To sprawia, że prowadzenie badań wpływa nie tylko na polepszenie kondycji pacjentów cierpiących na dane schorzenie, co jest priorytetem, ale również na rozwój całościowy gospodarki.